PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient będący Konsumentem oraz Przedsiębiorcą z uprawnieniami Konsumenta ma prawo
  odstąpić od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  Odstąpienie od umowy sprzedaży może dotyczyć wszystkich albo niektórych Towarów
  będących przedmiotem Zamówienia.
 2. Prawo odstąpienia nie przysługuje, jeżeli po dostarczeniu towaru Klient otworzył
  zapieczętowane opakowanie.
 3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient będący
  Konsumentem oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wszedł w posiadanie rzeczy
  lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie
  rzeczy.
 4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy należy poinformować Sklep o swojej decyzji
  pocztą elektroniczną: contact@willcare.pl w drodze jednoznacznego oświadczenia (formularz
  oświadczenia odstąpienia od umowy).
 5. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie informacji dotyczącej wykonania
  przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od
  umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sklep zwraca wartość produktów,
  niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy
  poinformowani o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży. Zwrotu
  płatności Sklep dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez
  5
  Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne
  rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem.
 7. Zwracany towar należy odesłać lub przekazać na adres Willcare Group Sp. z o.o. (ul.
  Południowa 3, 62-002 Złotkowo) niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od
  dnia, w którym poinformowano o odstąpieniu od umowy.
 8. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek
  odsyłanych za pobraniem.

  Shopping Cart